Patriota.pl

Czwartek, 20 czerwiec AD 2024, dziś imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Patriota.pl » Dzieje » Prawdziwi twórcy Sowietów »
Szukaj:   

Prawdziwi twórcy Sowietów

Na początku wieku XX międzynarodowe siły finansowe przechodzą do ofensywy.Ich zdecydowanymi działaniami kieruje chęć ożywienia i ochrony własnych interesów,które mają charakter internacjonalny,globalny.Dlatego też ,gdy w poprzek tym zamierzeniom stają państwa i ludzie nie mający zamiaru podporządkować się bezwzględnej,"anonimowej" machinie,środkiem do osiągnięcia celu staje się konsekwentne wspieranie burzycieli społecznego,ekonomicznego i politycznego porządku- rewolucjonistów. Celem numer 1 stada wypachnionych rekinów staje się oczywiście Rosja z jej niezmierzonymi bogactwami,które jednak carat zazdrośnie strzeże,nie chcąc uzależniać się od zachodnich kapitalistów. Co więcej,niezależna,dumna aż do przesady,przeżywająca niebywały wzrost gospodarczy Rosja (perspektywy rozwoju panstwa carów w np.roku 1913 są fantastyczne),staje się ekonomicznym konkurentem dla Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych .Nalezy go więc wyeliminować,a najlepiej włączyć do strefy "dobrych interesów".Na straży tychże stać mieli nowi władcy :bolszewicy. W ten sposób doszło do bandyckiego sojuszu zwichrowanych inteligentów-rewolucjonistów żydowskiego pochodzenia z anglo-amerykańsko-niemieckim światem pieniądza.Żeby było wszystko jasne : ten drugi w 80% składał się również z Izraelitów. Ludzie finansujący bolszewików przed rewolucją i robiący z nimi dobre interesy po przewrocie w Rosji stali na czele skomplikowanego systemu wielkich firm przekraczających państwowe granice,z licznymi odgałęzieniami,które same "produkowały" nowe podmioty.Porównałbym go do ekspansywnych komórek rakowych. Potęgi finansowe Rockefellerów i grupy Morgana* rządziły naftą,miedzią,stalą,tytoniem,centrami bankowymi,przemysłem stoczniowym,przewozami czarterowymi,elektrycznością,kauczukiem,kolejami,firmami ubezpieczeniowymi.Szybko też zaczynają wywierać przemożny wplyw na politykę (i tak już pozostało),najczęściej przy współpracy swych wspólników z londyńskiego City,Paryża,Berlina. Bolszewicy dają im nadzieję na krociowe zyski,dlatego też zrobią wszystko aby wspomóc "społeczne i ekonomiczne wyzwolenie "Rosji.Tym bardziej,że pozostaje to w zgodzie z globalnym planami fabianizmu. Dla przybliżenia fascynującego tematu,posłużmy się indywidualnym przypadkiem Lejby Bronsteina,czyli Lwa Trockiego. Trocki powrócił z USA do Petersburga w kwietniu /maju 1917 r. dzięki interwencji Sir Williama Wisemana *,szefa wywiadu brytyjskiego na półkulę atlantycką i przyjaciela prezydenta Wilsona.Podczas pobytu w Stanach ten rygorystyczny rewolucjonista opływał w dostatek.Zajmował apartament,jeżdził limuzyną z własnym szoferem.Dziwne to,jeśli zważymy.że oficjalnie dysponował tylko nędznymi 310 dolarami.Tajemnica pryska jak mydlana bańka,gdy dowiadujemy się,że na wygodne życie i cele rewolucyjne otrzymał 0,5 miliona funtów od jednej tylko pani Fels (z domu...Rothschild),która przekonała swego męża,miliardera i producenta mydła,by ofiarował ten skromny dar. Należałoby teraz odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób zwycięscy Sowieci odwdzięczyli się swym dobroczyńców z roku 1917 i później. Istnieje tutaj znamienny dokument,a mianowicie wyciąg z "Handbook of the Soviet Union",księgi opublikowanej prze amerykańską Izbę Handlową.Wynika z niego,że np. w roku 1930 ZSRR był drugim,a w 1931 pierwszym rynkiem zagranicznym dla sprzętu przemysłowego amerykańskiej produkcji.W tym roku Amerykanie wyeksportowali do ZSRR 27,5% (blisko 1/3!) ogólnego eksportu tych właśnie wyrobów.Podobne wielkości dotyczyły sprzętu do wydobycia ropy naftowej oraz górniczego.W latach 1932-1933,a więc w czasie gdy dobijano rosyjskiego "kułaka",produkcja "Forda" w ZSRR wynosiła 8o% wszystkich traktorów,ciężarówek i samochodów osobowych będących "na stanie" państwa robotników i chłopów. A cóż powiedzieć o tych wszystkich cwaniackich firmach w rodzaju Allied American Corporatiom*,Chase National Bank,International Harvester,Du Pont,Alcoa ,czy General Electric,które przez lata,a często dziesiątki lat tuczyły siebie i swojego nieludzkiego wspólnika? Komuniści w roku 1917 wygrali dzięki Niemcom i w większości żydowskim globalistom.W latach następnych utrzymali,obronili (podczas II Wojny Swiatowej) i rozszerzyli swój stan posiadania za przyzwoleniem tych drugich.Przez nich też zostali wykończeni 10 lat temu.Sojusznicy się zmieniają-karawana jedzie dalej.

*Grupa Morgana.Twórcą potęgi Morganów był JuniusS.Morgan powiązany z wszechwładnym,żydowskim Domem Rothschildów.Jego syn-John Pierpont (1837-1913) był właściwym twórcą imperium kontrolującego np.50 tys.mil dróg kolejowych w USA. Na przełomie wieków uważano go za amerykańskiego finansistę nr 1. Ą Sir William Wiseman (1885-1962) obok obowiązków służbowych był także partnerem żydowskiej firmy finansującej bolszewików "Kuhn,Loeb and Company".Firma ta powiązana była ze słynnym Jacobem Schiffem,urodzonym w Domu Rothschildów we Frankfurcie.Po emigracji do Stanów Zjednoczonych ożenil się z Teresą Loeb,córką założyciela "Kuhn,Loeb Company".W ten sposób stal się partnerem firmy .Nie muszę dodawać,że reprezentował interesy Rothschildów w USA Ą Allied American Corporation to jedno z dzieci potomka rosyjskich Żydów-Armanda Hammera. Hammer wytrwale wspierał Sowietów aż do lat osiemdziesiątych (pózniej przestał-musiał w końcu umrzeć).Był właścicielem słynnego "Texaco",którego stacje benzynowe awizowane są bolszewicką gwiazdą w rewolucyjnym ornamencie.To zapewne ukłon w stronę bolszewickich sympatii Armanda.

[Aktualności] [Współczesność] [Dzieje] [Kultura] [Wiara] [Hobby]
(c) 2000-2009 Patriota.pl. Wszelkie przedruki za zgodą redakcji.

Profesjonalne statystyki odwiedzin