Patriota.pl

Środa, 29 listopad AD 2023, dziś imieniny Błażeja, Margerity, Saturnina

Patriota.pl » Tabaka » Politycy w sejmie mówili o tabace »
Szukaj:   

Politycy w sejmie mówili o tabace

Wybrane fragmenty wystapień poselskich z debaty nad zmianą ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w 1998 i 1999 r.

Sejmowa Komisja Zdrowia w głosowaniu nad projektem nowelizacji ustawy, głosami 13 posłów przeciw 6 i 1 wstrzymującym się od głosu wyraziła chęć odrzucenia zmiany ustawy zakazującej sprzedaży i obrotu tabaki w Polsce.

Ewa Sikorska - Trela, poseł sprawozdawca Sejmowej Komisji Zdrowia ( klub AWS)

"(...) Proponowana przez grupę 17 posłów zmiana w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych miałaby polegać na wyłączeniu z ustawowego zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu na polski rynek tabaki. (...) Poseł Jerzy Budnik, reprezentujący wnioskodawców na posiedzeniu sejmowej komisji Zdrowia, podkreślał, że zakaz produkcji i sprzedaży tabaki został zapisany w ustawie bez wystarczającego merytorycznego uzasadnienia. Skoro ustawodawca nie zakazał produkcji i sprzedaży w Polsce papierosów i innych wyrobów tytoniowych, które są o wiele bardziej szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia, to trudno zgodzić się z sytuacją, w której taki zakaz istnieje dla środka znacznie łagodniejszego, jakim jest tabaka. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy wnioskodawcy przede wszystkim podkreślają aspekt tradycji (podkr. Autorów strony) i kulturowości zażywania tabaki przez Kaszubów. Piszą oni, że tradycja ta na Kaszubach sięga XVII w. i stanowi ważny element integracji, identyfikacji i poczucia identyfikacji własnej grupy. (...)Tabaka zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia, takie same jak te, które są w papierosach i nikotynę, która prowadzi do uzależnienia, podobnie jak papieros. Z dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że tabaka powoduje raka jamy ustnej, nosa, gardła oraz strun głosowych. (...) Jeżeli wyrazimy zgodę na produkcję tabaki, to zastąpimy jedna epidemię, palenie tytoniu, druga epidemią, czyli tabaką, argumentował w imieniu rządu Główny inspektor Sanitarny, pani Irena Głowaczewska, na posiedzeniu komisji. Rząd zwracał również uwagę na to, iż produkcja tabaki w Polsce zainteresowani są bardziej zachodni producenci niż Kaszubi i Ślązacy. Leży to w ich interesie i to jest sprawa ich finansów. Konkludując, przedstawicielka rządu stwierdziła, iż rząd jest stanowczo przeciwny dopuszczeniu do produkcji tabaki w Polsce (podkr. Autorów strony). (...) Chcę podkreślić, iż wszyscy zabierający głos w dyskusji twierdzili, że ich sprzeciw wobec projektu nowelizacji ustawy nie jest skierowany przeciwko osobom zażywającym tabakę, a więc głównie Kaszubom, ale wynika z troski o ich zdrowie. (...) W związku z powyższym jako poseł sprawozdawca w imieniu Komisji Zdrowia wnoszę, by Wysoki Sejm odrzucić raczył projekt ustawy z druku nr 207. Dziękuję bardzo". (oklaski)

Komentarz Autorów strony: Nie wiadomo o jakim dokumencie WHO mówiła pani poseł. W 1985 r. Międzynarodowe Centrum Badań nad Rakiem stwierdziło, że nie ma związku między zażywaniem tabaki a zachorowalnością na choroby nowotworowe. Dziwi tez fakt, że pani poseł chciała ograniczyć wielowiekowy zwyczaj europejski tylko do Kaszubów. Jakoś też nie widać ofensywy firm produkujących tabakę na rynek polski ( a szkoda, szkoda!). O czym więc tu mowa? Ani jednak wspominany rząd, ani partia pani poseł już jednak nie rządzą i nie ma ich nawet w parlamencie.

Poseł Seweryn Jurgielaniec ( klub SLD)

"(...) Drodzy państwo, nietrudno będzie wpłynąć na młodzież, nauczyć ją nowego stylu bycia, stylu bycia z tabaką. A chce powiedzieć panie pośle, że od wdychiwania tabaki do wciągania przez rurkę kokainy tylko jeden krok! Mówienie o rzekomej nieszkodliwości tabaki jest ewidentnym wprowadzaniem ludzi w błąd. Przecież tytoń do nosa zawiera tę samą nikotynę, substancję, która w szybkim tempie prowadzi do głębokiego uzależnienia typu narkotycznego. Przypominam, że Stany Zjednoczono uznały nikotynę za narkotyk. (...) Proszę państwa, tak się składa, że od 1956 do 1963 r. spędzałem wszystkie wakacje w rejonie Kaszub i też nie spotkałem się z nikim, kto by zażywał tabaki."

Komentarz: Nietrudno domyśleć się , jak ów poseł głosował. Od tabaki do "wciągania rurką kokainy" tylko jeden krok! To tak jakby powiedzieć, że od krojenia nożem chleba do wsadzenia komuś tego noża w brzuch tylko jeden krok! Ale oczywiście trzeba się tez powołać na nowego protektora - USA. Kiedyś pewnie też ZSRR zabraniał by tabaki.

Poseł Marian Adam Cycoń (klub UW)

(...) Tabaka produkowana jest przede wszystkim na własne potrzeby i konsumowana przez niewielki, przywiązany do tradycji (podkr. Aut.), do zażywania tabaki i nie poszerzający się praktycznie krąg osób."

Komentarz: Oj, ten krąg nie jest wcale taki mały... Ale jednak pan poseł głosował za dopuszczeniem tabaki do sprzedaży i obrotu. Może kiedyś powiększy ten krąg.

Poseł Jerzy Feliks Budnik (AWS, później SKL - PO)

(...) Tabaka na Kaszubach, o tym regionie mogę tylko mówić, jest nadal zażywana. Potwierdzam to, co powiedziała p. poseł sprawozdawca, że przywozi się ją z Niemiec albo robi samemu metodami chałupniczymi, nie wiem czy z lepszym skutkiem dla zdrowia."

Komentarz: Pan poseł tez głosował później za dostępnością tabaki. Może dlatego, że zażywał jej tez Daniel Tusk? Miejmy nadzieję, że nie był to tylko tzw. "festyn wyborcy " w wykonaniu jednego z liderów PO.

Poseł Bogdan Lewandowski (klub SLD)

(...) Okazuje się, że stosunek do tabaki dzieli Polaków nie tylko dzisiaj, na sali sejmowej, ale również w bardziej odległych czasach mieliśmy zupełnie różne, odmienne spojrzenia na tabakę. Bo z jednej strony opera Stanisława Moniuszki "Straszny dwór" i wyraźna zachęta zażyj tabaki w słynnej arii, a z drugiej strony dezaprobata w znanym porzekadle: głupi jak tabaka w rogu"

Komentarz: Prawdziwych erudytów mieliśmy w Sejmie 3 kadencji. Ale "Pana Tadeusza" to się już nie zdążyło przeczytać?!

[Aktualności] [Współczesność] [Dzieje] [Kultura] [Wiara] [Hobby]
(c) 2000-2009 Patriota.pl. Wszelkie przedruki za zgodą redakcji.

Profesjonalne statystyki odwiedzin