Patriota.pl

Czwartek, 20 czerwiec AD 2024, dziś imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Patriota.pl » Współczesność » Zasady ideowe nacjonalizmu a globalistyczny program zniewolenia »
Szukaj:   

Zasady ideowe nacjonalizmu a globalistyczny program zniewolenia

Nacjonaliści postulują

1. Do unii państw i narodów powinno się dojść w wyniku uznania jedynej drogi ustanowionej przez Boga w celu uporządkowania powrotu człowieka do Niego. Europa winna być koegzystencją suwerennych państw, w których Kościół Katolicki jest instytucją nadrzędną i ponadnarodową.

2. Kościół Katolicki musi być uznany za jedynego wyznaczonego przez Boga stróża wszystkich praw moralnych, naturalnych i objawionych.

3. Musi zostać powszechnie uznana jedność i nierozerwalność małżeństwa chrześcijańskiego.

4. Dzieci powinny być wychowywane w poszanowaniu ideałów katolickich i narodowych oraz w dumie z przynależności do wspólnoty narodowej.

5. Jak najszerzej powinno się postulować własność prywatną (decentralizację gospodarki), poprzez umożliwienie funkcjonowania:

- zakładom rodzinnym, ponieważ rodzina jest fundamentem każdego zdrowego społeczeństwa;

- małym gospodarstwom rolnym stosującym nowoczesną technologię, ponieważ rolnictwo jest podstawą produktywnego narodu;

- korporacjom zawodowych jako wspólnym związkom pracowników i pracodawców, ponieważ umożliwia to zrównanie kapitału z pracą i likwidację ucisku ekonomicznego.

6. System monetarny państwa narodowego powinien być na usługach produkcji i mieć na względzie szczęśliwe życie członków narodu. Taki stan może zaistnieć jedynie, poprzez zastąpienie wszechwładnie panującej lichwy Kredytem Społecznym (Narodowym).

Globaliści realizują

1. Dojście do unii państw i narodów w wyniku ustanowienia ponadnarodowej organizacji, politycznej i ekonomicznej. Sprowadzenie wszystkich religii i sektdo jednego poziomu.

2. Naturalistyczna i ponadnarodowa organizacja, rozstrzyga wszystkie spory polityczne i ekonomiczne między państwami, bez respektu dla prawa moralnego ustanowionego przez Kościół Katolicki i narodowej koncepcji ojczyzny.

3. Małżeństwo jest sprowadzone do poziomu czysto cywilnej umowy, której rozwiązanie to jedynie biurokratyczna formalność.

4. Dzieci wychowuje się w pogardzie dla Tradycji Narodowej i Wiary Katolickiej, w przeświadczeniu o nieistnieniu różnicy płci. Jako element wychowania wprowadza się nieograniczoną wolność prasy, radia i telewizji.

5. Doprowadzenie do koncentracji (na drodze kapitalizmu i socjalizmu) kapitału i władzy w rękach wąskiej, wybranej grupy ludzi oraz biurokratyzację życia.

6. Naturalistyczna i ponadnarodowa organizacja (MFW, Bank Światowy) sprawuje finansową kontrolę nad gospodarkami państw poprzez system pożyczek (lichwy). Pieniądz staje się w stosunku do człowieka podmiotem.

[Aktualności] [Współczesność] [Dzieje] [Kultura] [Wiara] [Hobby]
(c) 2000-2009 Patriota.pl. Wszelkie przedruki za zgodą redakcji.

Profesjonalne statystyki odwiedzin