Patriota.pl

Środa, 29 listopad AD 2023, dziś imieniny Błażeja, Margerity, Saturnina

Patriota.pl » Współczesność » Prezes pod lupą »
Szukaj:   

Prezes pod lupą

Wywiad udzielony przez prezesa NOP, Adama Gmurczyka, polonijnemu miesięcznikowi Kontra wydawanemu w USA.

,,Faszysta'', ,,nazista'', ,,szowinista'', ,,rewizjonista'', ,,terrorysta'' - to tylko niektóre z epitetów rzucanych na Pana w liberalnych mediach. Kim naprawdę jest Adam Gmurczyk?

Z wykształcenia jest historykiem Kościoła, choć zawodowo param się dziennikarką i publicystyką pisaną oraz - niekiedy - radiową. Mam 37 lat, z tego 21 przypada na działalność polityczną. Jak nastolatek, w okresie pierwszej Solidarności, działałem w KPN, potem, już w podziemiu antykomunistycznym, oczywiście w Narodowym Odrodzeniu Polski, której to formacji przewodzę od lat kilku. Z ważniejszych dla mnie elementów biograficznych tamtych lat, to fakt współtworzenia i redagowania od roku 1983 pierwszego podziemnego pisma narodowego - ,,Jestem Polakiem''. Od 1994 roku jestem redaktorem naczelnym miesięcznika ,,Szczerbiec'', który to doczekał się już [Raport Rady Europy z października 1999 r.] specjalnego wyróżnienia: uznani zostaliśmy (i ,,Szczerbiec'' i NOP) za ,,najbardziej gwałtownych'' w Polsce w walce z Unią Europejską. Jeśli chodzi o przytoczone przez Pana epitety pod moim adresem, to mógłbym dodać do nich jeszcze tak z pół setki. Wszystkie równie prawdziwe. A kim jestem? Tradycjonalistą katolickim, polskim nacjonalistą - człowiekiem formacji narodowo- radykalnej, czy raczej narodowo- rewolucyjnej (jak dzisiaj zwykło określać się taką postawę).

Jaki jest, skrótowo ujmując, program Sojuszu Nowych Sił, nowego ruchu ogólnonarodowego, który Pan zainicjował?

W sferze międzynarodowej: Polska niepodległa, wolna od zależności od zewnętrznych ośrodków dyspozycyjnych (np. Unii Europejskiej). W sferze gospodarczej: własność w rękach polskich. W sferze politycznej: ustrój wolnościowy, oparty o oddolną organizację społeczeństwa, z ukoronowaniem w postaci dwuizbowego Zgromadzenia Narodowego (izba polityczna i izba samorządowo- zawodowa). Krócej już się nie da określić celów, jakie sobie stawiamy. Wszystkich zainteresowanych do naszych gazet i publikacji (np. Szczerbca, dostępnego także w księgarniach polskich w USA....).

Do jakiej grupy politycznej można zaliczyć SNS: do narodowej, niepodległościowej czy innej jeszcze?

SNS jest nową jakością polityczną w Polsce. Najogólniej można ją nazwać po prostu: polską. Zresztą: każdy ruch narodowy - walczący o dobro swego narodu - jest de facto ruchem niepodległościowym, a więc walczącym o rozwój i utrzymanie niepodległości państwa swego narodu.

W pańskiej publicystyce politycznej przewija się postulat odcięcia się od III Rzeczypospolitej - czy jednak nie lepiej jest naprawiać, niż tworzyć następną, IV RP? Czy to nie utopia?

Utopią jest wiara, że system demoliberalny można naprawić. Naszym celem jest wymiana państwa tego typu, bo tylko tak można przywrócić normalność. A że będzie to proces długotrwały? Trudno. Lepsze to, niż coroczne dziwienie się, że stawiany na fundamentach z zeschłych liści wieżowiec za każdym razem się zawala.

Czy SNS/NOP prowadzi działania zmierzające do rozszerzenia ruchu ogólnonarodowego? Np. z Alternatywą, Ligą Polskich Rodzin i ROP-em?

W lipcu podpisaliśmy umowę o współpracy z Alternatywą Ruchem Społecznym - i wspólnie idziemy do wyborów parlamentarnych. Okazało się, że jesteśmy zgodni co do negatywnego stosunku do Unii Europejskiej oraz co do potrzeby przeprowadzenia radykalnych zmian w strukturze państwowej - społecznej, gospodarczej i politycznej. Rozmowy z Ligą Rodzin Polskich i ROP-em (teraz jeden blok polityczny) nie odniosły skutku z różnych powodów, m.in ze względu na ich niejasny stosunek do niepodległości Polski To przecież jeden z liderów Ligi i ROP, Jan Olszewski, podpisał (jako premier) t.zw. ,,układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską''. I - jak dotąd - ze swojej probrukselskiej deklaracji się nie wycofał!

Bolesław Tejkowski, Bogusław Rybicki, Leszek Bubel - co Pan sądzi o tych osobach?

Nie jestem sądem, kryminalnym czy lustracyjnym, bym musiał tymi panami się zajmować. Na pewno nie są to ludzie formacji narodowej - nawet pojętej bardzo szeroko, i szkoda po prostu czasu na zajmowanie się takimi indywiduami.

Czy kierowane przez Pana środowiska utrzymują kontakty ze Stowarzyszeniem Młodzież Wszechpolska?

Młodzież Wszechpolska, o czym zdaje się wielu zapomniało, po epoce komunistycznej została odtworzona przy wydatnej pomocy właśnie NOP. Naszym zamiarem było uruchomienie organizacji młodzieżowej, która młodych uczyłaby podstaw narodowego myślenia - ale bez angażowania ich w tym okresie życia w działalność stricte polityczną czy partyjną. Niestety, dość szybko teren MW stał się polem walk partyjno- organizacyjnych a nie edukacji patriotycznej, w związku z czym wycofaliśmy swoje poparcie dla tego środowiska. Ludzi młodych kierujemy zaś do takich formacyjnych instytucji narodowych, jak chociażby Hufce Polskie, organizacja typu harcerskiego, czerpiąca pełną garścią z doświadczeń polskiego, narodowego skautingu. Dzisiejsze MW to zwykła organizacyjna fikcja, gdyż jej członkowie są zazwyczaj członkami Stronnictwa Narodowego, organizacji kierowanej przez byłych (?) komunistów i ,,oficjalnych katolików'' epoki PRL (PRON, PAX, PZKS). Trudno w takim wypadku mówić o jakiś kontaktach, choć zapewne i w tym środowisku są jeszcze i porządni ludzie.

Jaki jest stosunek SNS do Kościoła i jego hierarchii - szczególnie tej nastawionej patriotycznie?

SNS jest ruchem uformowanym na bazie katolickiej nauki Kościoła, jasnym więc jest, iż wszystko co autentycznie katolickie jest nam miłe. Podkreślam: autentycznie, bo trudno za katolickie uznać wszelakie ekumeniczne, liberalne i modernistyczne eksperymenty, chętnie - dla uwiarygodnienia - zasłaniające się autorytetem Kościoła Powszechnego. Jako zaś polscy katolicy cieszymy się z każdej postawy patriotycznej wśród duchowieństwa.

Czy zamierzacie - i jak - walczyć o świadomość narodową Polaków?

Poprzez pracę edukacyjną i wychowawczą, szczególnie wśród młodzieży. Jak bowiem zostaną wychowane młode pokolenia, taka i będzie Polska. Ten kierunek pracy przyjęliśmy zresztą już na samym początku istnienia NOP - myślę, że z niezłym skutkiem, o czym świadczą wzrastające szeregi naszego Ruchu.

Co Pan sądzi o propozycji Lecha Wałęsy, aby odpowiedzialność za władzę wykonawczą spoczywała na prezydencie?

Prezydent, jako jedyna władza wykonawcza, to duża pokusa - wydaje się dość prostym rozwiązaniem na wszelkie burze i kryzysy w państwie. Jest tylko jeden problem: nie ma w Polsce takiego człowieka, któremu z ufnością można by powierzyć los naszego kraju.

Dobrze oceniamy zawartość ,,Szczerbca'', periodyku wydawanego przez Instytut Narodowo- Radykalny przy Narodowym Odrodzeniu Polski. Jest to jednak pismo dla inteligencji. Czy zamierzacie Państwo wydawać coś dla ,,ludu''?

Nie staramy się dzielić naszej działalności wydawniczej na tą dla ,,elit'' i ,,mas''. I nie mogę zgodzić się z opinią, że ,,Szczerbiec'' jest pismem dla inteligencji - jest natomiast pismem dla ludzi inteligentnych. A to już nie to samo. Poprzez ,,Szczerbca'' i inne nasze periodyki, staramy się poszerzyć zakres wiedzy czytelników, ale przede wszystkim rozszerzyć ich pole widzenia świata. Klasyczne pisma ,,dla ludu'' ze wszystkich sił starają się utrzymywać swych czytelników z dala od ,,zbędnego wysiłku myślenia i poznawania'' - my na pewno w tym kierunku nie pójdziemy.

Polski Klub Narodowy w Stanach Zjednoczonych powinien nawiązać współpracę z NOP/SNS - a jak Pan to widzi?

Polak jest Polakiem bez względu na miejsce zamieszkania. Potrzebne są więc nie tylko kontakty informacyjne, ale ścisłe współdziałanie organizacyjno- polityczne. Bo każdy, kto czuje się Polakiem, ma takie same obowiązki wobec Ojczyzny bez względu gdzie aktualnie mieszka i żyje.

Dziękuję za rozmowę.

[Aktualności] [Współczesność] [Dzieje] [Kultura] [Wiara] [Hobby]
(c) 2000-2009 Patriota.pl. Wszelkie przedruki za zgodą redakcji.

Profesjonalne statystyki odwiedzin