Patriota.pl

Środa, 29 listopad AD 2023, dziś imieniny Błażeja, Margerity, Saturnina

Patriota.pl » Współczesność » Prounijne samorządy »
Szukaj:   

Prounijne samorządy

Starosta Powiatu Średzkiego (województwo wielkopolskie) ogłosił konkurs na stanowisko kierownika wydziału promocji i integracji europejskiej. Z wymagań stawianym kandydatom można wywnioskować, iż Powiat Średzki zamierza prowadzić samodzielną politykę... zagraniczną.

Oprócz standardowych wymagań stawianych kandydatom na stanowiska w administracji publicznej, takich jak wykształcenie wyższe i znajomość przynajmniej jednego języka obcego, przyszły kierownik wydziału promocji i integracji europejskiej musi posiadać umiejętności przypisywane dotąd dyplomatom.

Pozwolę sobie zacytować kilka (spośród 21) wymagań: ,,umiejętność zarządzania obszarami dotyczącymi stosunków powiatu z zagranicą, w szczególności inicjowanie i koordynowanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego innych państw europejskich; umiejętność inicjowania i koordynowania współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi; znajomość protokołu dyplomatycznego''.

Rzeczpospolita Polska jest państwem integralnym i jednolitym, a zatem prawo prowadzenia polityki zagranicznej posiadają tylko władze szczebla centralnego - rząd, prezydent i parlament. Starosta Średzki, mgr Paweł Łukaszewski pomylił zapewne swoje stanowisko z tronem książęcym i zamierza prowadzić samodzielną dyplomację. Takie działania są niedopuszczalne z punktu widzenia polskiej racji stanu! Wszelkie oddolne inicjatywy, pomijanie rządu w kontaktach z innymi państwami prowadzą nieuchronnie do rozbicia (i w efekcie regionizacji) Polski.

Ciekaw jestem, na jakiej podstawie Starosta Średzki zamierza tworzyć dodatkowe stanowisko w podległej sobie administracji. Czy uzyskał zgodę rady powiatu i władz wyższego szczebla? Do tej pory w urzędach samorządu terytorialnego nie było wydziałów zajmujących się promocją i integracją europejską.

Zapewne utworzenie nowego wydziału wiązać się będzie z dodatkowymi, sporymi kosztami. Oprócz kierownika zatrudnić trzeba będzie personel pomocniczy np. sekretarkę. Czy Powiat Średzki stać na takie koszty? Czy mieszkańcy zostali poinformowani, jaka część z płaconych przez nich podatków zostanie przeznaczona na utrzymanie nowego stanowiska? I wreszcie czy tych pieniędzy nie można przeznaczyć na ważniejsze potrzeby np. zwalczenie bezrobocia?

Już w samej nazwie nowo tworzonego wydziału wyjaśniono czym będzie się on zajmował - promocją i integracją. Jak zatem widać, Starosta Powiatu Średzkiego przyłączył się do akcji wpychania Polski w objęcia Unii Europejskiej. Bowiem informacje rozpowszechniane przez wydział promocji i integracji europejskiej nie będą z natury rzeczy obiektywne. Promocja to z definicji zachęcanie do czegoś, a zatem jeśli się ludzi do czegoś przekonuje, to nie informuje się o negatywach tylko eksponuje dobre strony (jeśli takowe w ogóle istnieją).

[Aktualności] [Współczesność] [Dzieje] [Kultura] [Wiara] [Hobby]
(c) 2000-2009 Patriota.pl. Wszelkie przedruki za zgodą redakcji.

Profesjonalne statystyki odwiedzin